Нова серия алуминиеви рамки за текстил Easy Flex

01 February.2022

Indoor Displays представя нова гама от алуминиеви рамки за изпъване на текстил с марка EasyFlex. Гамата включва:

  • Deco Frame 16 мм - Тънка и елегантна рамка за изпъване на текстил / лице от плоскост - едностранна, за стенен монтаж, за малки размери
  • Strong Frame 20 мм - Едностранна рамка с текстил за стенен монтаж, или свободно стояща, подходяща за рекламни пана с голям размер, рекламни стени, изложбени щандове.
  • Twin Frame 43 мм- Двустранна рамка с текстил, подходяща за окачване или свободно стояща. Двустранни рекламни стени и изложбени щандове.
  • Flat Frame 45 мм - Едностранна рамка с текстил, светеща или несветеща. За стенен монтаж.
  • Force LED Frame 100 мм  - Светеща едностранна рамка с текстил, подходяща за светещи рекламни пана - свободно стоящи или за стенен монтаж. Едностранни светещи рекламни стени и изложбени щандове.
  • Power LED  160 мм - Светеща двустранна рамка с текстил, подходяща за светещи рекламни пана - свободно стоящи или окачени от таван.  Двустранни светещи рекламни стени и изложбени щандове.

Секция банери